" לא רוצה לרדוף אחרי אושר ישן,
עיניים שקטות מלטפות את הזמן"

יאיר לוי